administrace

Prodejna potravin Ústí n/O. - Hylváty

Obrázky

thumb_12_pict0011 kopie.jpg
Prodejna potravin Ústí nad Orlicí - Hylváty

thumb_12_pict0008 kopie.jpg


thumb_12_pict0012 kopie.jpg


thumb_12_pict0013 kopie.jpg


thumb_12_pict0015 kopie.jpg


thumb_12_pict0016 kopie.jpgAdresa: Ústí nad Orlicí - Hylváty
Okres: Ústí nad Orlicí
Cena: 1000000

Dražební vyhláška

Typ: Dražby
Druh nemovitosti: K podnikání
Stav: Vydraženo
Druh dražby: Dobrovolná dražba


Celý popis: Předmět dražby: soubor nemovitostí a to budova Hylváty, č.p. 336 rod. dům na st.p.č. 593, dále st.p.č. 593 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2 (rozsáhlé chráněné území) a p.č. 84/5 – ostatní plocha – jiná plocha o výměře 228 m2 (rozsáhlé chráněné území) včetně součástí a příslušenství vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Hylváty, jak jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 4110 pro k.ú. Hylváty.Prodejna potravin se nachází v upraveném rovinném terénu jihovýchodní okrajové části města Ústí nad Orlicí, v místní části a k.ú. Hylváty, ve vzdálenosti cca 1,5 km od centra, při levém okraji místní zpevněné komunikace, ul. Třebovská, která odbočuje vpravo ve vzdálenosti cca 750 m z komunikace I. tř. č. 14 Ústí nad Orlicí- Česká Třebová. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě, vč. plynovodu. Město ústí nad Orlicí je bývalým okresním městem a má cca 15 000 obyvatel.Budova prodejny potravin je nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím. V 1.N.P. se nachází závětří, chodba, prodejní prostor, kancelář, kotelna, sklad zeleniny, příruční sklad, 2 x WC, úklidová komora, sklad drogerie, sklad, denní místnost, bývalý chladící box, sklad lahví, chladící box, sklad obalů. Objekt je převážně zděný v tl. 30 cm, založení je provedeno na základových patkách a pasech s izolacemi proti zemní vlhkosti vodorovnými, střecha je plochá s krytinou z živičných svařovaných pásů, jsou provedeny kompletní klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvody jsou nainstalovány. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových žebírkových panelů, vnitřní omítky vápenné štukové, fasádní břízolitové škrábané, v min. rozsahu jsou provedeny ker. obklady stěn. Okna jsou dřevěná zdvojená, vnitřní dveře jsou hladké s nátěrem, vstupní dveře ocelohliníkové prosklené a prkénkové, výlohy ocelohliníkové s jednoduchým zasklením. Podlahy jsou převážně z keramické dlažby a teracové dlažby. Vytápění je ústřední z vlastní plynové kotelny, elektroinstalace je světelná a motorová, rozvod vody teplé a studené, jako zdroj teplé vody slouží el. boiler a el. průtokový ohřívač. Ze zařizovacích předmětů je osazena 2 x WC mísa, umyvadla a 2x dřez, z ostatního vybavení je proveden telefonní rozvod. Prodejna byla postavena 1973. V r. 1993byla provedena výměna střešní krytiny. Nejsou zde zjevné závady hlavních stavebních konstrukcí – mimo značného zatékání střechou v zadní části prodejny. Patrné je zvýšené opotřebení prvků s krátkodobější životností a vybavení z důvodu pouze nejnutnější prováděné údržby.


Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
Pošlete email s nabídkou přátelům

Tato nabídka byla prohlížena 4342 krát.