administrace

Administrativní budova v Ústí nad Orlicí

Obrázky

thumb_13_pict0017 kopie.jpg
Administrativní budova čp. 972

thumb_13_pict0020 kopie.jpg


thumb_13_pict0021 kopie.jpg


thumb_13_pict0023 kopie.jpg


thumb_13_pict0027 kopie.jpg


thumb_13_pict0028 kopie.jpgAdresa: Ústí nad Orlicí, Andrlíkova 972
Okres: Ústí nad Orlicí
Cena: 1900000

Dražební vyhláška

Typ: Dražby
Druh nemovitosti: K podnikání
Stav: Vydraženo
Druh dražby: Dobrovolná dražba


Celý popis: Předmět dražby: soubor nemovitostí a to budova Ústí nad Orlicí, č.p. 972 obč. vyb. na st.p.č. 1192, dále pozemek st.p.č. 1192 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 317 m2, pozemek st.p.č. 3387 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2, včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, jak jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 4109 pro k.ú. Ústí nad Orlicí.Stav a popis předmětu dražby: Administrativní budova a st. parc. výše uvedené se nacházejí v severní okrajové části města, při místní zpevněné komunikaci ul. Andrlíkova, zástavbě rodinnými domy, ve vzdálenosti cca 550 m severním městem od centra města. Je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě, vč. plynovodu, není však možnost napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci. Město ústí nad Orlicí je bývalým okresním městem a má cca 15 000 obyvatel.Administrativní budova má dvě nadzemní podlaží, jedno podlaží podzemní a podkroví v celé ploše 1.N.P.. V Nadzemních podlažích a v podkroví se nacházejí kanceláře se soc. zázemím, v 1.P.P. masážní a kosmetický salon se soc. zázemím. Dle dostupných informací a zajištění byla budova čp. 972 postavena v r. 1930 a jednalo se o původně bytový dům. V r. 1992 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce domu se změnou účelu užívání pro administrativu. Z původních konstrukcí zůstaly zachovány pouze základy, nosné zdivo, stropní konstrukce, schodiště, konstrukce střechy a střešní krytina a část vnitřních omítek. Ostatní konstrukce a vybavení byly provedeny nově, vč. dodatečného vložení izolací proti zemní vlhkosti a vestavby podkroví v celé ploše 1.N.P. Založení je provedeno na betonových základových pasech s izolacemi proti zemní vlhkosti vodorovnými a svislými dodatečně vloženými. Obvodové zdivo je v 1.P.P. v tl. 63 cm, v nadzemních podlažích a v podkroví v tl. 52 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v podkroví je provedeno zateplení střešního pláště s podhledy z palubek, střecha je polovalbová s krtinou osinkocementových šablon na bednění, jsou osazeny kompletní klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod je osazen. Vnitřní i fasádní omítky jsou štukové, jsou provedeny běžné keramické obklady stěn na soc. zařízeních a vnější obklad soklu z kabřince. Schody jsou betonové s povrchovou úpravou stupňů z PVC, dveře jsou hladké, resp. prosklené s nátěrem, vstupní náplňové prosklené, okna dřevěná zdvojená+střešní. Podlahy převážně z PVC, resp. keramické dlažby. Vytápění je zajištěno dvěma plynovými kotli kombinovanými s ohřevem TUV, elektrické instalace je v 1.N.P. světelná a motorová, v ostatních podlažích pouze světelná, je proveden rozvod teplé a studené vody, jako zdroj teplé slouží kombinované kotle. Ze zařizovacích předmětů jsou osazeny umyvadla, záchody jsou splachovací. Z ostatního vybavení je proveden rozvod veřejného telefonu, na oknech v 1.P.P. a části 1.N.P. jsou osazeny mříže, v 1.P.P. jsou v části na oknech vertikální žaluzie. Voda je napojena z veřejného řadu, odkanalizování je provedeno do jímky s přepadem do veřejné dešťové kanalizace, rozvod plynu je proveden. Stavebně technický stav je dobrý, odpovídající stáří, rozsáhlým stavebním úpravám provedeným v minulosti a následné běžné údržbě. Zvýšené opotřebení ukazuje střešní krytina.


Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
Pošlete email s nabídkou přátelům

Tato nabídka byla prohlížena 4250 krát.