administrace

Prodejna podlahových krytin

Obrázky

thumb_14_pict0002 kopie.jpg
Prodejna podlahových krytin

thumb_14_pict0003 kopie.jpg


thumb_14_pict0004 kopie.jpg


thumb_14_pict0007 kopie.jpgAdresa: Ústí nad Orlicí, ul. Letohradská
Okres: Ústí nad Orlicí
Cena: 1150000

Dražební vyhláška

Typ: Dražby
Druh nemovitosti: K podnikání
Stav: Vydraženo
Druh dražby: Dobrovolná dražba


Celý popis: Předmět dražby: soubor nemovitostí a to budova Ústí nad Orlicí, č.p. 1358 obč. vybavenost na st.p.č. 1903, dále st.p.č. 1903 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 507 m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, jak jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 4184 pro k.ú. Ústí nad Orlicí.Stav a popis předmětu dražby: Budova prodejny koberců se nachází v upraveném rovinném terénu severovýchodní okrajové části města, ve vzdálenosti cca 1 km od centra. Je postavena svým severozápadním průčelím směrem ke komunikaci II. tř. č. 360 Ústí nad Orlicí – Letohrad, ul. Letohradská svým SV průčelím směrem k místní zpevněné komunikaci, ul. Polní. Okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. Je možnost napojení ne veškeré inženýrské sítě, vč. plynovodu. Město Ústí nad Orlicí je bývalým okresním městem a má cca 15 000 obyvatel.Prodejna koberců (bývalá prodejna potravin) je nepodsklepená, s jedním nadzemním podlažím. V 1.N.P. se nachází zádveří, prodejna, kancelář, kotelna, soc. zařízení, bývalý chladící box a sklad (bývalá kompresorovna). Nosnou konstrukci tvoří v převážné části ocelový skelet, zadní část je z plynosilikátového zdiva v tl. 30 cm, založení je provedeno na základových patkách a pasech s izolacemi proti zemní vlhkosti vodorovnými, opláštění ocelového skeletu je provedeno oboustranně lignátovými deskami, se zateplením, střecha je v převážné části plochá s krytinou z živičných svařovaných pásů a v malé části (zděná část) nízká pultová s krytinou z vlnitých eternitových desek, jsou provedeny kompletní klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvody jsou nainstalovány. U zděné části jsou vnitřní omítky vápenné štukové a fasádní břízolitové stříkané, vnitřní povrchová úprava lignátových desek je provedena nátěrem vnější povrchová úprava nástřikem omítkovinou, v min. rozsahu jsou provedeny ker. obklady stěn. Okna jsou ocelová zdvojená, vnitřní dveře jsou hladké s nátěrem, vstupní dveře ocelohliníkové prosklené, výlohy ocelohliníkové s dvojitým zasklením. Podlahy v prodejním prostoru jsou z keramické dlažby s volně položeným kobercem, podlahy v ostatních částech betonové, z části opět z volně položeným kobercem. Vytápění je ústřední z vlastní plynové kotelny, elektroinstalace je světelná a motorová, rozvod teplé a studené vody, jako zdroj teplé vody slouží el. boiler. Ze zařizovacích předmětů je osazena 2 x WC mísa, umyvadlo, dřez, výlevka, z ostatního vybavení jsou osazeny mříže na oknech a proveden telefonní rozvod.Dle dostupných informací byla budova postavena v r. 1970 a jednalo se původně o prodejnu potravin. V minulosti byla prodejna několik let uzavřena a v r. 2002 byly provedeny úpravy dispozice, provedena oprava rozvodu ÚT a provedena oprava krytiny ze svařovaných živičných pásů. Nejsou zjištěny zjevné závady hlavních stavebních konstrukcí. pouze zvýšené opotřebení prvků s krátkodobější životností a vybavení z důvodu pouze nejnutnější prováděné údržby.


Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
Pošlete email s nabídkou přátelům

Tato nabídka byla prohlížena 4263 krát.