administrace

Dražba obchodu v Rýmařově

Obrázky

thumb_19_hlavni foto obchod kopie.jpg
hlavní foto


Adresa: Rýmařov
Okres: Bruntál
Cena: 190000

Dražební vyhláška

Typ: Dražby
Druh nemovitosti: Obchod
Stav: Vydraženo
Druh dražby: Dobrovolná dražba


Celý popis: budova bez čp/če – občanská vybavenost na p.č. 14/2, LV: 1051 včetně součástí a příslušenství, v obci a k.ú. Rýmařov, jak jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál na LV č. 1025 pro k.ú. Rýmařov;Nemovitost je situována na parcele č. 14/2 v katastrálním území Rýmařov, obec Rýmařov. Nemovitost se nachází cca 100 m od středu obce – náměstí míru a je přístupná z ulice Husova. Okolní zástavba obytné doma, komerční zástavba. Město Rýmařov má 9011 obyvatel a je ostatním městem okresu Bruntál.Nemovitost je přístupná ze zpevněné komunikace, je napojena veřejný rozvod el. sítě, vodovodní a kanalizační řad. Objekt je dle zápisu na LV, kolaudačního rozhodnutí a užívání budovou pro obchod.Objekt je postaven jako typová montovaná stavba konstrukčního systému OKÁL 050-500. Je nepodsklepena, jednopodlažní zastřešena sedlovou konstrukcí krovu. Obvodové stěny jsou z dřevěných rámových panelů. sedlová konstrukce krovu je provedena z dřevěných vazníků s krytinou tvarovaného plechu. Objekt je založen na betonových patkách. Je vytápěn akumulačními kamny, je proveden rozvod elektroinstalace a rozvod vody. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým boilerem.Dispoziční řešení: Zádveří, prodejní prostor, sklad, šatna s hygienickým zázemím pro personál.Do objektu zřejmě nezatéká, tuto skutečnost však nebylo možno z klimatických důvodu ověřit. Dle kolaudačního rozhodnutí je stavba užívána od roku 1991. Dle zjištěného technického stavu je předpokládaná životnost 60 let s předpokladem běžné údržby.


Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
Pošlete email s nabídkou přátelům

Tato nabídka byla prohlížena 5120 krát.