administrace

Les


Adresa: Sedliště u Litomyšle
Okres: Svitavy
Cena: 160000

Dražební vyhláška

Typ: Dražby
Druh nemovitosti: Pozemek
Stav: Upuštěno
Druh dražby: Dobrovolná dražba


Celý popis: pozemky p.č. 145 – lesní pozemek o výměře 13.068 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území), p.č. 146/1 – lesní pozemek o výměře 3.418 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území) a p.č. 146/2 – vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném o výměře 97 m2 (rozsáhlé chráněné území), vše včetně součástí a příslušenství, v obci Sedliště a k.ú. Sedliště u Litomyšle, okres Svitavy, jak jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy na LV 142 pro k.ú. Sedliště u Litomyšle.Pozemky s lesním porostem se nacházejí severně od obce Sedliště v lesním komplexu, který lemuje vodoteč. Hranice jsou patrné pouze podle porostních hranic, pevně body (mezníky) nebyly nalezeny. Oba pozemky jsou od sebe odděleny pozemkem jiného vlastníka. Severní hranici poz.p.č. 146/1 tvoří potok, západní hranice jde lesem odděluje porosty 740 B 0d a 740 B 0c. Východní hranicí je koryto řečiště p.č.146/2. Dále hranice prochází mezi lesními porosty 740 B 10b a 740B 3a, 0c, 5b. Jižní hranice krátce probíhá mezi lesem polem. Přístupné jsou po polní komunikaci z obce Sedliště.více dražební vyhláška


Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
Pošlete email s nabídkou přátelům

Tato nabídka byla prohlížena 4093 krát.