administrace

Žďárky

Obrázky

thumb_48_2012-05-23 15.34.06.jpg


thumb_48_2012-05-23 15.14.21.jpg


thumb_48_2012-05-23 15.34.02.jpg


thumb_48_2012-05-23 15.33.06.jpg


thumb_48_2012-05-23 15.29.49.jpg


thumb_48_2012-05-23 15.29.57.jpg


thumb_48_2012-05-23 15.26.45.jpgAdresa: Žďárky čp. 234
Okres: Náchod
Cena: 5000000

Dražební vyhláška

Typ: Dražby
Druh nemovitosti: K podnikání
Stav: Aktivní
Druh dražby: Dobrovolná dražba


Celý popis: - Žďárky čp. 234 na pozemku p.č. st. 324, jiná stavba, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna
pozemky:
- p.č. st. 324 o výměře 821 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna
- p.č. 716/2 o výměře 15 569 m2, orná půda, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna, zemědělský půdní fond,vše včetně součástí a příslušenství, jak jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV 327 pro k.ú. Žďárky, obec Žďárky, okres Náchod.
Obec Žďárky patří územně do okresu Náchod a náleží pod Královéhradecký kraj. Obec se rozkládá asi osm kilometrů severovýchodně od Náchoda. Obec geograficky a turisticky řadíme do Kladského pomezí. Trvalý pobyt  na území této středně velké vesnice má úředně hlášeno 559 obyvatel. Obec je vzdálena přibližně 1 km od polských hranic. V obci je základní škola , knihovna , sportovní hřiště, pošta. Obec se nachází v průměrné výšce 397 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 459 ha, z toho orná půda zabírá celkem 26% z této výměry. Oceňovaná nemovitost se nachází v zastavěném území obce Žďárky na jihovýchodním okraji obce. Správní území obce sousedí s katastrálními územími obcí Vysoká Srbská, Hronov, Velké Poříčí a Malá Čermná, z nichž žádné není městem okresním ani statutárním.  Objekt se nachází v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Přístup a příjezd je po zpevněné cestě, která odbočuje z komunikace procházející obcí. Část pozemku náležející ke stavbě je oplocen a tvoří  uzavřený areál se stavbou.
Jedná se o volně stojící dvoupodlažní objekt , který se skládá ze ŽB skeletu a zděnou dozdívkou se složitou převážně sedlovou  střechou. Objekt není podsklepen. Je zde však prostorná půda. Krytina střech z eternitových šablon, oplechování z  pozinkovaného plechu. Žlaby a svody plastové, Venkovní fasáda  hladká popraskaná a částečně opadaná. Sokl objektu je z keramických pásků, okna plastová s běžným dvojsklem. Vstupní dveře dřevěné typové se zasklením, vrata ocelová. Výplňové obvodové zdivo v tl 45 cm. Dřevěný vaznicový krov s různou výškou střešních ploch. Stropní konstrukce je tvořena z nosných příčných průvlaků a dutinovými stropními panely s obvodovými ztužidly. Stropy jsou rovné s viditelnými průvlaky a trámy. Schodiště je prefabrikované s keramickým obkladem. Založení objektu je na železobetonových pasech a patkách. Základové poměry jsou složité, výskyt puklinové spodní vody silně agresivní. Pod objekt má být proveden systém keramických drenáží.   Dispozice objektu se nachází ve dvou nadzemních podlažích  a ta se skládá v 1 n.p. z 4 hal  původně s bazény na chov teplovodních ryb. Vyhřívání podlahovým topením  z el. kotelny  a 2 kotlů na dřevo. TUV  el. boiler.  Dále zde se nachází přístupová chodba s keramickou dlažbou se schodištěm do patra, sklady, sociální zařízení a kuchyňka, kotelna, rozvodna el., úklidová komora , laboratoř. 2. n. p. se pak skládá z chodby, kanceláří, 3 hal pro chov ryb, místnosti  nad elektrokotelnou, sociální zařízení, místnost pro kyslíkové láhve, kuch. kout a   2  kanceláří. V obou podlažích jsou běžné dřevěné dveře hladké do ocelových zárubní , běžné rozvody  v každém podlaží. Výtahová šachta není dokončena, výtah neosazen.  požární hydrant. Krov vaznicový vázaný se stojatými stolicemi, omítnutá nadezdívka, střešní okna, složitý krov, sedlový + pultový, omítnuté komíny.


Přidat k oblíbeným
Verze pro tisk
Pošlete email s nabídkou přátelům

Tato nabídka byla prohlížena 4519 krát.