rekreační chalupa Valteřice čp. 150 -

rekreační chalupa Valteřice čp. 150

čelní pohled